Diwygio ADY yng Nghymru – diwallu anghenion ein plant a’n pobl ifanc

Bydd Nina’n rhannu’r materion allweddol i gyfeirio a gweithredu y diwygio ar ADY yng Nghymru yn eich lleoliad addysgol. Drwy adeiladu rhwydwaith gefnogi ADY yn y Sioe Addysg Genedlaethol ni fydd r’un athro, plentyn na rhiant yn teimlo’n ansicr nac yn cael eu gadael ar ôl ynghylch dyfodol y ddarpariaeth ar gyfer ADY.

Nina Jackson

Twitter: @musicmind
LinkedIn: https://uk.linkedin.com/in/nina-jackson-0194b634
Instagram: @itlninja
Facebook: https://www.facebook.com/TLCNinja/