Ydy’r Cyfryngau Cymdeithasol a Rhaglenni Cyfrifiadurol wir yn elyn?

Bydd y seminar yma’n edrych ar beth mae ymchwil yn ei ddweud wrthym, a sut y gallwn warchod myfyrwyr a ni’n hunain o effeithiau negyddol y cyfryngau cymdeithasol a gemau cyfrifiadur.

Bydd Sam yn trafod y materion go iawn a drafodir gan staff addysgol am y cyfryngau cymdeithasol a sut i weithio mewn partneriaeth â rhieni.

Samantha Garner – Llefarydd, Hyfforddwr, Awdur

Facebook: SamanthaGarner

Twitter: @SamanthaDGarner

Linkedin: samanthagarner