Hyder yn ôl y galw – GWERTHU ALLAN!

Mae’r sesiwn yma nawr yn llawn.

O’r sesiwn hon byddwch yn dod i ddeall y rhwystrau sydd i hunan-werth, sut i ddelio hefo’r Beirniad Mewnol, peidio â poeni am farn pobl eraill, a sut i stopio amau chi eich hun. Cewch ddysgu sut i rannu eich awch i weithio mewn ffordd ddilys a datblygu sgiliau i adeiladu hapusrwydd a hunan-hyder.

Jackson Ogunyemi – Cyfarwyddwr ‘Happiness’ @FIXUP 

Twitter @ActionJackson

Insta: ActionJacksonLive

Youtube: ActionJacksonLive

Linkedin: Action Jackson