Dechrau Da i Ddarllen

Gweithdy gan Atebol a Casia Wiliam sy’n cynnwys gwledd o syniadau amrywiol ar gyfer ysbrydoli plant wrth ddysgu darllen.

  • Cyfle i fanteisio ar y deunydd darllen amrywiol sydd ar gael ar gyfer denu darllenwyr ifanc neu ddihyder.
  • Cyfle i ddarganfod mwy am gyfresi poblogaidd megis, Sali Mali, Magi Ann, Cae Berllan a llawer mwy.
  • LIwyth o syniadau ar gyfer datblygu strategaethau darllen cynnar.

Casia William

Atebol