Materion Teuluol: Sut i gynhyrchu rhaglenni pwrpasol sy’n hyrwyddo cyswllt ymrwymiad teuluol i wella deilliannau pobl ifanc – GWERTHU ALLAN!

Mae’r sesiwn yma nawr yn llawn.

Bydd y sesiwn yma’n rhoi cyfle i archwilio pam fod ymrwymiad teuluol mor bwysig, a beth yw’r heriau cyfredol. Cynigir strategaethau parod i ddatblygu dulliau cyfeillgar i ddelio â rhieni ac adeiladu cyswllt positif rhwng ysgol a chartref drwy grwpiau grymuso teuluoedd o fewn eich cymuned ysgol, yn ogystal ag elwa o syniadau i fynd â llais y rhieni drwy arolygon.

Kelly Hannaghan

Mind Work Matters Ltd Ymgynghorydd Iechyd Meddwl a Lles

Twitter @mindworkmatters