Paratoi am y Cwricwlwm Newydd

Bethan Webb, Dirprwy Gyfarwyddwr Is-Adran y Gymraeg Llywodraeth Cymru, fydd yn cyflwyno diweddariad ar baratoadau Llywodraeth Cymru tuag at cyflwyno’r cwricwlwm newydd, a’r heriau a’r cyfleoedd o safbwynt y Gymraeg.

Bethan Webb

Dirprwy Gyfarwyddwr Is-Adran y Gymraeg Llywodraeth Cymru