5 Egwyddor i newid diwylliant ac ymddygiad – GWERTHU ALLAN!

Mae’r sesiwn yma nawr yn llawn.

Bydd Ollie yn dangos sut i gychwyn, cynnal a gwreiddio newidiadau sylweddol mewn polisi ac ymarferion i drawsnewid ymddygiad disgyblion. Bydd yn dangos pŵer newidiadau cytunedig mewn ymddygiad oedolion, ac yn eich herio i edrych ar y diwylliant ymddygiad yn eich ysgol wrth i chi gychwyn ar eich taith i hyrwyddo’r pum egwyddor o’r arfer ‘CPI’.

Ollie Frith – Hyfforddwr Ymddygiad Hanfodol CPI