‘BOTHEREDNESS and C4W’: a reverie in stories, stance and pedagogy’

Yn y sesiwn bydd Hywel yn dod â’i lyfr ‘Botheredness, stories, stance and pedagogy’ yn fyw! Bydd yn sesiwn ymarferol o storïau, chwerthin, syniadau ac ymchwil.

  • Dod â dogfennaeth yn fyw- mi ddylwn i ac mi fedra’ i wneud
  • Y Continwwm o Gysylltu
  • Pedagogiaeth anwythol
  • Cwricwlwm agos atoch
  • Pecyn cymorth llawn syniadau
  • Storïau i ysbrydoli

Bydd gan y sesiwn ogwydd ymarferol ond dydy hyn yn ddim byd i boeni amdano! Addas ar gyfer athrawon dosbarth cynradd a sefydliadau uwchradd.

Seminar trwy gyfrwng Saesneg.

Hywel Roberts

Ymgynghorydd Addysg ac Awdur