Pam y dylwn i boeni? Profiad cyfoethog y gallwch ymgolli ynddo – GWERTHU ALLAN!

Yn ystod y sesiwn bydd yr athro ar daith [Travelling Teacher] a’r ‘arweinydd byd mewn brwdfrydedd’ yn rhannu ei brofiadau a’i syniadau ar sut i gefnogi ysgolion yng Nghymru ar eu taith drwy’r cwricwlwm yn seiliedig ar esiamplau ymarferol mewn dosbarth hefo disgyblion ac athrawon ar draws y sbectrwm ysgol.

Bydd sesiynau Hywel yn llawn gwybodaeth cofiadwy a hwyliog.

Hywel Roberts – Athro, Gwehydd Storïau, Dylunydd Cwricwlwm ac awdur

Twitter – @Hywel_Roberts

Facebook – @CreateLearnInspire

Linked in – Hywel Roberts