OTSRWYDD (Botheredness): tywys plant i ddysgu drwy stori a naratif

Yn y sesiwn hon bydd Hywel yn rhannu dull fydd yn rhyddhau dychymyg proffesiynol athrawon, yn cwrdd â gofynion y cwricwlwm ac yn sgaffaldio deilliannau gwell. Hyn oll drwy otsrwydd (botheredness), gair gwneud, ond rydym oll yn gwybod beth mae’n ei olygu. Bydd Hywel yn cynnig enghreifftiau ymarferol a fydd yn galluogi cydweithwyr i roi cynnir ar bethau yn eu dosbarthiadau eu hunain yr wythnos ganlynol. Fe fydd hon yn sesiwn ddefnyddiol, llawn gwybodaeth, yn seiliedig ar ymchwil gyda syniadau parod i’w rhoi ar waith yn y dosbarth.

Hywel Roberts

Athro, Ysgrifennwr, Siaradwr
Cyfrwng Saesneg