Adeiladu Hunan-hyder, Hunanbarch a Gwytnwch

Bydd y sesiwn yma’n rhoi cyflwyniad i’r adnodd Cynradd newydd ‘Amazing Me’ o’r ‘Dove Self-Esteem Project’ a ‘Confident Me’ [adnodd Uwchradd] Darperir USB am ddim hefo’r adnoddau.

Martin Staniforth – Catalydd Prosiect Hunan-barch Dove

https://www.linkedin.com/in/martinstaniforth/