Adeiladu Hyder yn eich Corff, Hunan-barch a Gwydnwch

Mae delwedd corff negyddol yn cyd-fynd â diffyg cyfrannu yn y dosbarth. Felly mae’r ‘Dove Self-Esteem Project’ wedi datblygu adnoddau sydd yn helpu i wella delwedd corff a gwneud y dysgwyr deimlo’n fwy hyderus i gymryd rhan mewn bywyd. Bydd y sesiwn yn rhoi cyflwyniad i’r project ‘Amazing Me’ – adnodd ar gyfer Cynradd a ‘Confident Me’ – adnodd ar gyfer Uwchradd. Bydd cyfranogion y cwrs yn cael ffon USB yn rhad ac am ddim gydag adnoddau arno.

Seminar trwy gyfrwng Saesneg.

Martin Staniforth

Ymgynghorydd Addysgol & chyd-sylfaenydd ‘Laughing Phoenix’