Cadw a chynnal athrawon o fewn y proffesiwn – beth sydd angen ei feithrin mewn darpar athrawon?

Honnir gan sawl ymchwil bod athrawon ledled y byd yn gadael y proffesiwn un ai yn fuan yn eu gyrfa neu’n ymddeol yn gynnar iawn (Harrison, Newman & Roth, 2006; Perrachione, Rosser & Petersen, 2008; Dolton & Van der Klauuw, 1995). Mae’n broblem byd eang, nid dim ond yng Nghymru. Ond sut mae sicrhau bod athrawon yn parhau ac yn ffynnu yn y proffesiwn? Dewch i ddysgu mwy yn y seminar hwn.

Rhian Tomos