Gofal-u i ddysgu – GWERTHU ALLAN!

Mae’r sesiwn yma nawr yn llawn.

Bydd y seminar yn eich cyflwyno i effaith cyswllt a pherthynas mewn addysg, a’r defnydd o ymyrraethau cyffredinol mewn ysgol i hybu lles yr athro a’r plentyn, i edrych ar gyrhaeddiad a lleihau pryderon ymddygiad.

Dr Kate Margarson