Cefnogi’r Gweithlu Addysg i Ddysgu Cymraeg

Cyflwyniad ar y rhaglen genedlaethol o gyrsiau dysgu a defnyddio’r Gymraeg gan Brif Weithredwr Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol.
Mae’r Ganolfan yn arwain y sector Dysgu Cymraeg i oedolion ac wedi datblygu porth Cenedlaethol newydd sy’n cyflwyno rhaglen o weithgaredd Dysgu Cymraeg i’r gweithlu addysg.

Seminar cyfrwng Cymraeg

Donna Lewis

Dirprwy Brif Weithredwr – Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol