Cyd-weithio mewn clwstwr er mwyn cynnal cysondeb o fewn y cwricwlwm

Yn y sesiwn hon bydd Lucy yn canolbwyntio ar lwyddiannau a methiannau o weithredu’r curricula mewn gwledydd eraill, gan annog dealltwriaeth ar sut y gallwn gynllunio a sicrhau cysondeb y cwriwcwlwm ar lefel clwstwr yng Nghymru.

Bydd Lucy’n rhoi esiamplau penodol o‘r broses gynllunio ar gyfer y cwrwicwlwm a beilotwyd ganddi fel rhan o raglen traws-ranbarthol yng Nghymru, ac yn esbonio sut y gellid defnyddio’r cynllunio ar lefel clwstwr i greu cyd-bwysedd rhwng y ddwy nod bwysig o gysondeb a chyd-weithio datganoledig.

Lucy Crehan

Ymgynghorydd Addysg