Cyflwyniad i ddefnyddio’r llyfr Hanes yn y Tir ar lawr y dosbarth?

Mae llawer o alwadau wedi bod dros y blynydoedd diwethaf am gyflwyno Hanes Cymru yn llawnach ac yn fwy diddorol i holl blant Cymru.

Dyna union fwriad Dr Elin Jones wrth iddi fynd ati i gyflawni uchelgais oes a chreu dwy gyfrol: Hanes yn y Tir a History Grounded. O’r diwedd, mae’r plant yn y ddwy iaith yn cael y profiad o weld stori 5,000 o flynyddoedd yn dod yn fyw ac yn glir iddyn nhw o ganrif i ganrif.

Canolbwyntio ar leoliadau mae’r awdur wrth fynd â ni ar daith drwy amser a thrwy bob rhan o Gymru.

Mae’r cyfan yn ddeniadol i’r llygad ac yn cyflwyno darnau o’r jig-so i genhedlaeth newydd fel eu bod yn tyfu i fod yn hyderus yn ddiwylliannol, yn gyfforddus wrth wybod pwy ydyn nhw ac yn fwy gweladwy fel pobl sy’n perthyn i dirlun Cymru.

Yn y sesiwn hon bydd y cyhoeddwr a’r golygydd Myrddin ap Dafydd yn adrodd hanes y dasg o greu llyfr hanes ac yn crynhoi beth yw pwysigrwydd ei ddefnyddio ar lawr y dosbarth.

Myrddin ap Dafydd

Carreg Gwalch