Cyflwyno egwyddorion trochi cynnar a hwyr effeithiol.

Mapio llafaredd o fewn Maes Dysgu Ieithoedd, Llafaredd a Chyfathrebu gan rannu syniadau ac adnoddau i atgyfnerthu patrymau iaith cywir.

Rhys Glyn

Pennaeth Cyfundrefn Addysg Drochi Gwynedd