Cynllunio’n strategol er mwyn paratoi ar gyfer cyflwyno Cwricwlwm i Gymru gan ystyried anghenion yr ardal leol a gan sicrhau profiadau arloesol i bobl ifanc Dyffryn Conwy

Taith Ysgol uwchradd yng Ngogledd Cymru wrth iddynt lunio’n strategol er mwyn cynllunio cwricwlwm unigryw i bobl ifanc yr ardal. Bydd y cyflwyniad yn gyfle i gael blas ar sut mae’r ysgol wedi cynnwys y pedwar diben, y medrau a’r datganiadau o’r hyn sy’n bwysig wrth gynllunio a gwireddu’r cwricwlwm lleol sydd yn diwallu anghenion pobl ifanc yr ardal.

Owain Gethin Davies

Pennaeth Ysgol Dyffryn Conwy