Datblygu cyfres o bodlediadau ‘Am Blant’

Yn y seminar hwn bydd cyfle i glywed sut aethpwyd ati i greu cyfres o bodlediadau yn Gymraeg am y pynciau sy’n effeithio ar blant a phobl ifanc yng Nghymru yn 2021. Cewch wybod am y broses o greu a datblygu, penderfynu ar gynnwys ac ennyn diddordeb cynulleidfa, yn y gobaith y bydd y sesiwn yn eich sbarduno chi i greu eich podlediadau eich hun.

Rhian Tomos

Darlithydd mewn Addysg, Ysgol Gwyddorau Addysgol, Prifysgol Bangor