Dydy Gwahaniaethu (ymarfer ymaddasol) ddim yn air na ddyliwn ei ddefnyddio!

Mewn byd addysg sy’n newid eu hymarferion â’u polisïau drwy’r amser, mae byd unigryw y plentyn mor bwysig wrth dyfu a phrofi’r byd drwy wahanol brofiadau dysgu. Yn ystod y sesiwn bydd Nina Jackson yn rhannu strategaethau gwahaniaethol gyda chi, ynghŷd â gweithgareddau a chyfleoedd i’r holl ddisgyblion ddatblygu eu hoffter at ddysgu, tra hefyd yn cael y cyfle i serennu a bod yn unigryw ac arbennig.

Ni fydd r’un plentyn yn cael ei hepgor heb gyfle dysgu fydd yn rhoi mynediad i’r cwricwlwm iddynt. Dewch â theclyn digidol o’ch dewis i’r sesiwn i brofi rhai agweddau syml i wahaniaethu, ynghŷd â’ch delfryd bersonol, eich gwybodaeth, sgiliau ac arbenigedd fel ymarferwr.
O iaith i greadigrwydd, cyd-berthnasu i gysylltedd, bydd gwahaniaethu’n tyfu i fod yn hoff beth yn eich holl wersi.

Seminar trwy gyfrwng Saesneg.

Nina Jackson

Ymgynghorydd Addysg ac Awdur