Dinasyddion y dyfodol

Ymunwch â Swyddogion Addysg ac Ymgysylltu â Phobl Ifanc Senedd Cymru i ddysgu am ffyrdd y gallwch helpu eich dysgwyr i ddeall eu hawliau democrataidd fel rhan o’r Cwricwlwm Newydd i Gymru.

(Sesiwn cyfrwng Cymraeg)

Megan Rhys Williams

Rheolwr Addysg ac Ymgysylltu â Phobl Ifanc, Senedd Cymru