Dyslecsia a Fi- Llwyddiannau mewn addysg

Bydd y sesiwn hon yn datblygu dealltwriaeth o Ddyslecsia a’r sialensau a wynebir mewn addysg. Trafodir ffyrdd o ymdrin ac addasiadau i hyrwyddo ymrwymiad positif i bawb.

Karen Ferguson – Hyfforddwr
NSM Training & Consultancy