Cyfathrebu effeithiol rhwng rhieni: Gwella Presenoldeb ac Ymddygiad Disgyblion/Myfyrwyr

Yn aml mae presenoldeb gwael ac ymddygiad heriol yn ganlyniad uniongyrchol i ddiffyg cyswllt rhwng rhieni ac ysgol. Gall fod nad ydy’r rhieni yn cysylltu â’r ysgol – i adrodd am y rheswm dros absenoldeb eu plentyn ac i ofyn am gymorth,oherwydd nad ydynt efallai yn ymwybodol o ddisgwyliadau’r ysgol.Bydd y sesiwn yn edrych ar ffyrdd ymarferol ac wedi’u profi i gysylltu a chynnal rhieni i fynd i’r afael â phroblemau ymddygiad ac absenoldeb.

(Sesiwn cyfrwng Saesneg)

Nicola S. Morgan

Ymgynghorydd Addysg, Athrawes & Awdur