Elgan Rhys a rhai o awduron Y Pump

Bydd Elgan Rhys yn sgwrsio gyda rhai o awduron ifanc newydd prosiect Y Pump, am eu profiadau nhw o ddatblygu a chyhoeddi’r gyfres gyffrous hon am griw o ddisgyblion ysgol Blwyddyn 11 sy’n darganfod y pŵer sydd gan eu harallrwydd pan maen nhw’n dod ynghyd fel cymuned. Bydd cyfres Y Pump yn siŵr o ennyn trafodaeth ac ysgogi ffyrdd newydd o feddwl ar sawl lefel.

Elgan Rhys – Awdur

Cyfrwng Cymraeg