Datrysiadau hyblyg mewn dysgu – cynnal dilyniant yn y dysgu – GWERTHU ALLAN!

Sesiwn fydd yn edrych ar sut mae addysgwyr yn ymgorffori adnoddau digidol yn llwyddiannus i’r dysgu i hyrwyddo cyrhaeddiad disgyblion, yn ogystal â sut y gall rhieni a disgyblion ddefnyddio’r adnoddau yma gartref i ddarparu gwell dealltwriaeth o’r hyn a addysgir yn y dosbarth , ac i edrych yn ddyfnach ar agweddau o ddiddordeb arbennig i bob disgybl yn unigol.

Andrew Tidswell

Director of Professional Development