Anghofiwch yr Ysgol

Gyda digon o hiwmor a synnwyr cyffredin mae seren y gair llafar ‘Rhythmical Mike’ ac awdur ‘Forget School’ Martin Illingworth yn darparu mewnwelediad a ffyrdd y gall ysgolion fod yn fwy buddiol mewn cefnogi pobl ifanc fel y maent yn wynebu’r newid byd cyflym sy’n digwydd yn yr unfed ganrif ar hugain. Rydym i gyd angen ail-edrych ar ein cwricwlwm oherwydd mae’r ifanc eisioes wedi penderfynu symud ymlaen.

Martin Illingworth

Rhythmical Mike