Asesiad Ffurfiannol- ymarfer yr egwyddorion

Bydd Shirley Clarke sy’n arbenigwraig fyd-eang ar asesu ffrurfiannol yn eich tywys drwy’r elfennau cyd-ddibynnol o’r jig-so asesu ffurfiannol, gan gysylltu tystiolaeth hefo ymarferion cyfredol wedi’u casglu gan sawl aelod o’i hamryw dimau dysgu:

Fe fydd yn codi ymwybyddiaeth y dysgwr a datblygu’r iaith addysgu;

Ysgogir plant fel adnoddau dysgu i’w gilydd drwy sefydlu bartneriaid dysgu pwêrus a siarad yn effeithlon gan rannu bwriadau dysgu a chyd-saernïo meini prawf llwyddiant.

Bydd cyfeirio at adborth effeithiol, gan hyrwyddo adborth adeiladol yn y gwersi a lleihau’r adborth ar ȏl y gwersi.

Seminar trwy gyfrwng Saesneg.

Shirley Clark
Arbenigwr mewn asesu ffurfiannol