Ydy o’n werth ymdrechu hefo ‘astudio gwers’?

Byddwn yn rhannu darganfyddiadau’r ymchwil yn y sesiwn hon, gan drafod y sialensau a’r cyfleon a wynebwyd, a’r effaith a gafodd y gwaith hwn ar y dysgwyr yn y dosbarth a’r addysgwyr oedd yn ymwneud â’r ymchwil.

Hazel Jane Wordsworth
Cyfarwyddwr Addysg Gychwynnol Athrawon
Partneriaeth CaBan Prifysgol Bangor