Llyfrau ac adnoddau newydd Atebol

Teitlau newydd ar gyfer y Cyfnod Sylfaen, e.e. Ffwlbart Ffred, Taith Fawr Cenau Bach, Fy Llyfr Geiriau Cymraeg, Popeth am Amrywiaeth, Cân o Falchder a Dweud yr Amser gyda Cadi a Jac Teitlau newydd ar gyfer CA2, e.e. Pwyll a Rhiannon, Dwi’n Bril, TRIO Antur y Ddraig Goch, Y Gwningen a’r Arth, Hufen Afiach Dai, Côd Bananas* Cardiau Sbardun CS a CA2 Apiau addysgiadol amrywiol Rhannu gwybodaeth am y wefan newydd a’r ardal ‘Adnoddau am Ddim’ Cyfeirio at CLA copyright

Cyflwynwyr i’w cyhoeddi

Cyfrwng Cymraeg