Carwch eich ysgol

Yn y seminar hon bydd Julie yn siarad am greu’r amgylchedd dysgu a’r ethos gorau posib’ yn eich Ysgol Gynradd. Yn dilyn yr egwyddorion yn seiliedig ar werthoedd, gallwch archwilio eich amgylchedd, ac edrych ar yr effaith y mae hyn yn ei gael ar eich perthynas â chi eich hun ac eraill, yr amgylchedd ffisegol, diwylliant ac ethos.

Julie Rees
Pennaeth, Hyfforddwr Achrededig CTI, RLE ac ymgynghorydd PCA