Gwneud AAA/ADY yn gyfrifoldeb i bawb – GWERTHU ALLAN!

Mae’r sesiwn yma nawr yn llawn.

Bydd y seminar yma’n dangos pam fod gweithio’n strategol at ysgol gyfan gynhwysol yn llesol i bob disgybl a sut y gellir ei gyflawni. Darperir arweiniad a chyngor ymarferol ynghŷd â thrafod sut i gynnwys yr holl staff, hyd yn oed y rhai sydd â’u meddylfryd wedi’i hen sefydlu!

Samantha Garner – Llefarydd, Hyfforddwr, Awdur

Facebook: SamanthaGarner

Twitter: @SamanthaDGarner

Linkedin: samanthagarner