Therapi Cerdd a Chyfathrebu – GWERTHU ALLAN!

Mae’r sesiwn yma nawr yn llawn.

Bydd y seminar yn edrych ar wahanol ffyrdd o weithio hefo disgyblion sydd yn ddi-iaith yn cynnwys y rhai ag awtistiaeth, mudandod dewisol, yn hollol fyddar neu ag unrhyw anhawster cyfathrebu arall.

Joy Dando – BEd Anrh, CPCP, MA Therapi Cerdd – Therapydd Cerdd

Twitter – @JoysoulMuisc/ @tdandoj

Instagram -joysoulmusictherapy

Linked in – https://www.linkedin.com/in/joy-dando-407648178″