Therapi Cerddoriaeth a Chyfathrebu

Nid ydych angen siarad.Mae cerddoriaeth yn siarad â phawb. Gall Therapi Cerddoriaeth helpu pawb i ‘siarad’ hyd yn oed heb eiriau.

Byddwn yn edrych ar ffyrdd i weithio hefo plant sydd yn ddi-iaith gan gynnwys y rhai awtistig, yn fud, yn fyddar neu unrhyw anhwylderau cyfathrebu eraill.

Gan ddefnyddio amrywiaeth o gemau, celf, storïau TGCH a thasgau byrfyfyr byddwn yn ymchwilio i sut y gallwn ddatblygu ffyrdd o gyfathrebu yn gorfforol, gweledol a thrwy wneud sŵn.

Seminar trwy gyfrwng Saesneg.

Joy Dando

BEd Hons, NPQH, MA Therapi Cerdd, Therapydd Cerdd