Saib>Ail-osod>Chwarae Ail-ddychmygu addysg. Mae trawsffurfio radical byd-eang yn bosibl mewn addysg, ac mae’n dechrau gyda’r gred fod gan bawb y potensial i ddysgu – GWERTHU ALLAN!

Mae’r sesiwn yma nawr yn llawn.

Bydd y sesiwn yn archwilio nifer o agweddau cyfrannol o dechnoleg i gydraddoldeb a chyfiawnder; addysg yn erbyn ysgol; “mwy nag ysgol”; ac ydy pob plentyn yn gyfrioldeb i bawb.
Y nod: darganfod rhai atebion. Ydy o’n hawdd? Nac ydy. Ydy o’i werth o? Yn bendant!

Professor Dr Ger Graus OBE

Athro Gwadd yn y Brifysgol Ymchwil Genedlaethol, Moscow