Pobl Pwysig

Bydd y seminar yn darparu cyfranogwyr gyda technegau ac arfau i ddatblygu ethos bositif tuag at gyfrifoldebau a heriau sy’n gosod y disgwyliadau uchaf drwy roi pobl yn gyntaf gyda cefnogaeth bositif ac ysgogiad.

Stephen C Burnage M.Add B.Mus CPCP
Ymgynghorydd hyfforddiant addysg rhyngwladol, arolygydd ac awdur

Facebook – https://www.facebook.com/MisterSteveTraining Linked in – https://www.linkedin.com/company/mister-steve-training-and-consultancy