Prosiect RILL (Rhaglen Iaith a Llythrennedd) – Cwrs 15 wythnos am ddim i ysgolion cynradd Cymru a Lloegr.

Datblygwyd RILL gan Brifysgol Bangor, Prifysgol y Drindod Leeds a Phrifysgol Rhydychen. Mae RILL yn darparu rhaglen iaith a llythrennedd 15 wythnos yn Gymraeg neu yn Saesneg i blant Blwyddyn 3 a 4. Yn wreiddiol, lansiwyd RILL ar lein ym mis Ebrill 2020 yn sgil cyflwyno cyfyngiadau i atal y Coronafeirws rhag lledaenu. Ar hyn o bryd, mae’r Brosiect yn cael ei ehangu o fewn ysgolion Cymru a Lloegr er mwyn helpu gwella sgiliau iaith, cyfathrebu a darllen plant.

Geran Hughes

Swyddog Ymchwil a Rheolwr Project RILL
Ysgol Gwyddorau Dynol ac Ymddygiadol