Cydnabod ADY/AAA yn y Blynyddoedd Cynnar

Mae tystiolaeth gyffredin bod ymyrraeth gynnar yn gwella canlyniadau i blant ADY/AAA a 
bydd y sesiwn hon yn helpu gweithwyr addysg proffesiynol i adnabod y dangosyddion yn ifanc. 
Bydd Sam hefyd yn edrych ar y llwybrau a’r oedrannau isaf ar gyfer unrhyw ddiagnosis a sut y gellir 
darparu cymorth mewn lleoliadau blynyddoedd cynnar.

Seminar trwy gyfrwng Saesneg.

 

Sam Garner

Ymgynghorydd Addysg