Cadw cofnod o’ch pryderon ynghylch plentyn

Sicrháu fod eich holl staff yn cofnodi eu pryderon ynghylch diogelwch a lles yn effeithiol.

Mae sicrháu fod yr holl staff yn cofnodi pryderon am les a diogelwch ynghylch plant a phobl ifanc yn effeithiol yn gallu gwneud y gwahaniaeth rhwng diogelu’r plentyn, neu ei adael mewn perygl.

Bydd Jon yn edrych i mewn i beth ddylech neu na ddylech ei wneud wrth gofnodi gydag ansawdd dda ac yn edrych ar y ffordd y gallwn sicrháu fod ein cofnodion wir yn adlewyrchu’r hyn sydd yn digwydd i blant dan ein gofal.

Jon Trew – Ymgynghorydd Diogelu Annibynnol

Twitter @jontrew

Linked in https://www.linkedin.com/in/jon-trew-b8819a10/

Website www.jontrew.com