Ailfeddwl Lles mewn Addysg

Mae lles wedi dod yn air mawr iawn dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, mae’n bwysig ein bod yn cael eglurder ar les ac nid yn cuddio y tu ôl iddo.

Bydd y sesiwn hon yn archwilio ffordd newydd o edrych ar sut i ddatblygu cymuned addysg gadarn a gwydn, lle mae staff yn teimlo eu bod wedi’u harfogi i gefnogi pobl ifanc i ffynnu yn eu dysgu ac i allu rheoli adfyd yn y dyfodol.

Kelly Hannaghan

Ymgynghorydd Addysg