Cŵn mewn Ysgolion: Sut i ddatblygu ymyriad effeithiol sy’n golygu llesiant i bawb.

Bydd y sesiwn yn amlygu ystyriaethau ymarferol sydd angen eu hystyried fel y gall cŵn yn ogystal â plant fwynhau’r profiadau, gan greu partneriaeth positif i bawb. Byddwn yn trafod strategaethau i hyrwyddo partneriaeth saff,hapus, a dymunol rhwng plant,cŵn ac oedolion.

Dr Helen Lewis – Cyfarwyddwr Rhaglen, TAR, Prifysgol Abertawe

Twitter @HEL71_

Linked in Dr Helen Lewis