Sesiwn flasu ymarferol a hwyliog yng nghwmni’r actores, awdures a’r athrawes Ioga a meddylgarwch Leisa Mererid

Sut allwn ni gyflwyno  siapiau Ioga, dulliau anadlu ac ymarferion meddylgarwch syml  ar lawr y dosbarth er mwyn meithrin a chefnogi iechyd a lles ein disgyblion.

Leisa Mererid

Actores, awdures a’r athrawes Ioga a meddylgarwch