Stori Mistar Mostyn a hanesion eraill

Cyflwyniad i nofel hanesyddol newydd sydd wedi’i lleoli yn Llandudno sy’n cynnig llwybrau diddorol ar lawr y dosbarth.
Mae llawer o alwadau wedi bod dros y blynydoedd diwethaf am gyflwyno Hanes Cymru yn llawnach ac yn fwy diddorol i holl blant Cymru. Dyna union fwriad Dr Elin Jones wrth iddi fynd ati i gyflawni uchelgais oes a chreu dwy gyfrol: Hanes yn y Tir a History Grounded.
O’r diwedd, mae’r plant yn y ddwy iaith yn cael y profiad o weld stori 5,000 o flynyddoedd yn dod yn fyw ac yn glir iddyn nhw o ganrif i ganrif. Canolbwyntio ar leoliadau mae’r awdur wrth fynd â ni ar daith drwy amser a thrwy bob rhan o Gymru.

Myrddin ap Dafydd

Carreg Gwalch