Strategaethau ar gyfer gwella cyrhaeddiad a chynnydd – GWERTHU ALLAN!

Mae’r sesiwn yma nawr yn llawn.

Seminar wedi’i chynllunio ar gyfer arweinyddion ysgol ac athrawon dosbarth i edrych ar eu harferion cyfredol a datblygu strategaethau newydd i fesur cynnydd a chymell disgyblion tuag at lefelau uwch o gynnydd a chyflawniad.

John Medlicott