Cefnogi Lles Ysgol Gyfan drwy Ymchwil i Weithrediadau Staff

Yn y seminar hon drwy ddefnyddio enghreifftiau o ysgolion eraill byddwch yn dysgu sut y gallwch redeg prosiectau ymchwilio a gweithredu [Action Research Projects]yn eich ysgol, p’run ai os ydych yn aelod o staff neu’n arweinydd ysgol.

Frederika Roberts MAPP TAR BSc(Anrh)
Sylfaenydd, Rheolwr Gyfarwyddwr a Hyfforddwr Arweiniol ar gyfer Educate to Flourish CIC

Twitter: @frederika_r & @EduFlourish

Facebook: https://www.facebook.com/happiness.speaker/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/frederikaroberts/