WEDI GWERTHU ALLAN!! Siarad am Ddarllen

WEDI GWERTHU ALLAN!! Bydd Pie yn mynd â’r chi drwy dri cham y broses ‘Siarad ar gyfer Darllen’ sy’n galluogi plant i ddod yn ddarllenwyr strategol sy’n gallu amgyffred yn annibynnol a mynegi eu dealltwriaeth yn gydlynol. Nid yn unig y bydd y plant wrth eu bodd yn darllen ond gallant siarad neu ysgrifennu am destun yn rymus.

(Seminar drwy gyfrwng Saesneg)

Pie Corbett

Hyfforddwr, bardd, awdur a golygydd ysbrydoledig