Dysgu eich disgyblion i fod yn Wyddonwyr Gwych drwy ddefnyddio Sbwriel.

Mae ‘Rubbish Science’ yn anelu at gryfhau llythrennedd gwyddonol tra’n datrys problemau real gan ddefnyddio sbwriel yn unig fel adnodd.

Yn y sesiwn hon byddwch yn dysgu sut y gall eich disgyblion wneud trapiau ar gyfer pryfed, teclynnau bwydo adar, a thyfu planhigion mewn poteli plastig mewn dull hydroponegol.

Byddwn yn creu chwilfrydedd drwy fod yn bryfoclyd, datblygu strategaethau datrys problemau a chael llawer o hwyl wrth ddysgu.

Neil Atkin