Y gelfyddyd o ddisgleirio

Mae’r sesiwn wedi’i bwriadu i herio arferion a ffyrdd cyfredol o feddwl, i ail-danio eich brwdfrydedd a’ch cyffroi ynglŷn â’r sialensau sydd yn eich wynebu. Mae’r cynnwys yn seiliedig ar yr ymchwil diweddaraf i seicoleg positif,lles,lledaeniad emosiynol a llwyddiant. Yn sicr dydy o ddim am wneud mwy, ond efallai am ‘fod’ yn fwy fel… chi eich hun.

Will Hussey – Awdur, Llefarydd a Chyflwynydd. Pennaeth Ysgolion Gwych.

Twitter @AoBrillWill

Facebook @Brill_Schools

Linked in @artofbrilliance