Pwysigrwydd Datblygu Sgiliau Motor cyn ysgrifennu

Sesiwn ffurfiannol a rhyngweithiol wedi’i hanelu at adnabod a deall sgiliau motor cyn- ysgrifennu, a’r cyfnodau hynny sy’n angenrheidiol i baratoi plant ar gyfer dysgu llawysgrifen ac atal problemau’n ddiweddarach.

Cathy Parvin (RGN a Nyrsio Orthopedig)
Cyfarwyddwr Elusen Addysg Dyspracsia

Twitter @DyspraxiaEd

Facebook @dyspraxiaed

Linked in Cathy Parvin