Yr elfen hudol sydd mewn metawybyddiaeth i helpu dysgu a lles.

Sut a pham mae ‘meddwl am feddwl’ yn effeithio ar ddysgu ac iechyd meddwl.Mae angen i ni helpu myfyrwyr ddatblygu arferion metawybyddiaeth o ddydd i ddydd yn ein dosbarthiadau. Mae’r sesiwn yn cynnig cyngor ar sut i reoli eich meddwl a datblygu gwydnwch emosiynol, yn ogystal â strategaethau ymarferol a chyflwyniad i ‘Buddhism in a Box’ – fy nghyngor syml ar sut i feithrin meddwl cryf ar gyfer llwyddiant i’r dyfodol a’ch lles.

Jackie Beere