Effaith llymder ar ddisgyblion: Lleihau’r bwlch anfantais – GWERTHU ALLAN!

Mae’r sesiwn yma nawr yn llawn.

Bydd y sesiwn hon yn eich tywys drwy ganllawiau a rhesymeg allweddol yr ymchwil yn ogystal . dangos sut y defnyddir y canllawiau fel erfyn ysgol gyfan.

Ceir gwybodaeth am adnoddau am ddim, syniadau ar sut i weithredu y canllawiau gan rannu esiamplau o’r arferion gorau.

Kate Thomas

Gill German