GWERTHU ALLAN!! Lleisiau Lles: Y chwe cylch o les emosiynol a meddyliol

GWERTHU ALLAN!! Bydd Nina’n rhannu rhaglen anhygoel s’yn delio â iechyd meddwl ac iechyd emosiynol fydd yn cefnogi pawb yn eich cymuned ysgol. O Bwrpas, Perthynas, Dysgu Emosiynol, Hunanofal, Diolchgarwch a Dathlu, byddwch yn darganfod ffyrdd o wreiddio’r rhain yn eich cwricwlwm ysgol a’ch sustemau bugeiliol.

Pan fo iechyd meddwl ac emosiynol yn gymaint o gonsyrn, bydd y sesiwn yma’n rhoi syniadau, strategaethau a’r sgiliau i ddefnyddio ymyriadau pwrpasol fel fod pawb yn gallu ffynnu.

Seminar trwy gyfrwng Saesneg.

Nina Jackson

Ymgynghorydd Addysg ac Awdur

Kelly Hannaghan

Ymgynghorydd Addysg